ไม้กั้นรถ เครื่องทาบบัตร เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ถูกมาก


หมวดสินค้า : ระบบแลกบัตรเข้าออกคลิกดูภาพ
 โดเดล  CITR43 แลกบัตรเข้าออก
 ประเภท  ระบบแลกบัตรเข้าออกอาคาร
 คู่มือ ไม่มีคู่มือ
 ข้อมูลเบื้องต้น  สามารถบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อบอกรายงานรายละเอียด สรุปประจำวัน คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม...


 

 

 

 

ประหยัดเวลาในการกรอกข้อมูล ระบบ Easy Visitor สามารถช่วยลดเวลาในการกรอกข้อมูลได้โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี


1.ในกรณีที่ผู้มาติดต่อมีบัตรประชาชนรุ่นสาร์ทการ์ด เจ้าหน้าที่สามารถนำบัตรประชาชนผู้ติดต่อไปเสียบกับเครื่องอ่านบัตร จากนั้นเครื่องจะทำการอ่านข้อมูลของบัตรจากชิปทั้งหมด เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ภาพถ่าย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงบันทึกเวลาเข้า-ออกของผู้ติดต่อด้วย

2.ในกรณีของบัตรประชาชนรุ่นเก่าหรือ ใบขับขี่ระบบ Easy Visitor ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้บัตรอื่นที่ระบุข้อมูลของผู้ติดต่อ เช่น ใบขับขี่ Passport โดยนำบัตรวางบริเวณจุดที่กำหนดไว้โดยเครื่องจะเก็บภาพและข้อมูลไว้ใน EasyVisitor รวมถึงบันทึกเวลาเข้า-ออกของผู้ติดต่อด้วย

 

 

 

 

  • รองรับการใช้งาน บริษัท โรง โรงแรม คอนโด หมู่บ้าน โดยสามารถเปลี่ยนโหมดเข้าให้เหมาะสมกับสถานที่ได้
  • รองรับการใช้งานผู้ติดต่อแบบคนเดียวได้หรือแบบหมู่คณะรวมไปถึงสินค้าเข้า-ออก และการส่งสินค้า หรือไปรษณีย์ 
  • สามารถบันทึกข้อมูล ชื่อบริษัท ชื่อนามสกุล เลขประชาชนหรือเลขใบขับขี่ ที่อยู่ตามบัตร
  • บันทึกภาพบัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง ผ่านกล้อง บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลได้มากกว่า 2 ปี ในรุ่นมาตรฐานและสามารถเพิ่มความจุได้ถึง10ปีในรุ่นพิเศษ
  • รองรับบัตรแสดงตัวผู้มาติดต่อแบบคลื่นความถี่125KHz/13.56MHz มาตรฐาน Iso14443A/ISO14443B/ISO15693
  • รองรับการอ่านบัตรแสดงตัวผู้มาติดต่อโดยบัตรประชาชนและแบบบาร์โค้ด 
  • ใช้งานพร้อมกันได้มากกว่า20ทางเข้า-ออก โดยไม่จำเป็นต้องยึดบัตรไว้ 
  • รายงานรายละเอียด สรุปประจำวัน สำหรับนำส่งฝ่ายบุคคล ฝ่ายอาคาร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

*สามารถเปลี่ยนพื้นหลังเป็นของคุณได้ได้

 

 

ตัวอย่างติดตั้งระบบให้กับธนาคารออมสิน

จุดเด่นของระบบ

ใช้งานง่าย ขั้นตอนน้อย ประโยชน์ใช้สอยครบบถ้วน ให้ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ในการผ่านเข้า-ออกอาคาร ซึ่งระบบEasy Visitor ใช้เวลาน้อย 
ลดความผผิดพลาดในการป้อนข้อมูลผู้ติดต่อได้เพราะระบบEasy Visitorใช้บัตรประชาชนและบัตรแสดงตนอื่นๆในการดำเนินการจึงไม่จำเป็นต้องทำการกรอกข้อมูลแบบ Manual ทำให้ความผิดพลาดเท่ากับศูนย์

ให้ความปลอดภัยสูง ในการจัดเก็บข้อมูล เก้บข้อมูลผู้ติดต่อโดยละเอียดทั้งเอกสารที่ใช้ในการติดต่อและหมายเลขบัตรผู้มาติดต่อและได้รับไป

รองรับการขยายตัวและความสามารถติดตั้งระบบหลายจุด

ระบบสามารถทำงานได้แบบ Stand-Alone หรือ ทำงานผ่านระบบเครือข่ายได้ อีกทั้งยังสามารถรองรับการขยายตัวและสามารถติดตั้งจุดรับผู้มาติดต่อในหลายจุดได้

กำหนดบัญชีดำ และบัญชีเฝ้าระวังได้ ระบบสามารถกำหนด บุคคลต้องห้ามไม่ให้ผ่านหรือเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creative innovation Technology Co.,Ltd. (CIT)
427/40 ซอย เยาวภา ถนนประชาราษฎร์สาย2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Tel: 02-402-9898 Fax : 0-2912-8166

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]