ไม้กั้นรถ เครื่องทาบบัตร เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ถูกมาก


จำหน่ายแขนกั้นรถยนต์คุณภาพสูง ไม้กั้นรถยนต์ราคาถูก ที่กั้นประตูอัตโนมัติ


วิธีเลือกไม้กั้นรถยนต์ ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
 

 

ไม้กั้นรถยนต์ ทำไมเราจึงต้องซื้อไม้กั้นรถยนต์ สาเหตุแขนกั้นรถยนต์ จึงเกิดประโยชน์?

ความจำเป็นที่ต้องนำไม้กั้นรถยนต์ หรือแขนกั้นรถยนต์ มาใช้

 

 

ความจำเป็นที่ต้องนำ ไม้กั้นรถยนต์  เหล่านี้มาใช้ เพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาจากระดับการรักษาความปลอดภัย

ขึ้นอยู่กับองค์กรที่เป็นเจ้าของสถานที่จอดรถ ซึ่งมีความรู้สึกว่า ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานที่จอดรถ ก็จะไม่เคร่งครัดในการตรวจสอบมากนัก อาจจะอาศัยรปภ.กดรีโมตเพื่อช่วยเปิดปิไม้กั้นรถยนต์ จึงเน้นไปที่ความสะดวกและความเร็วในการให้บริการเปิดปิดให้รถเข้าได้รวดเร็วขึ้น ส่วนรถยนต์ที่ไม่ได้เป็นของพนักงาน ก็จะเข้มงวดเป็นพิเศษ เช่น มีการขอแลกบัตรประชาชน การบันทึกเลขทะเบียนรถ ให้บัตรเยี่ยมเพื่อให้พนักงานที่ผู้เยี่ยมต้องการพบลงชื่อเพื่อเป็นหลักฐาน ซึ่งต้องคืนให้รปภ.ตอนขาออก  มีการสั่งซื้อ ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ,แขนกั้นรถอัตโนมัติ มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากขโมยมีจำนวนมากขึ้น และวิธีการขโมยก็ซับซ้อนขึ้น การอาศัย รปภ.โดยไม่มีแขนกั้นทาง ทำให้ไม่มีการลงทะเบียน รถที่เข้ามาผ่านไม้กั้นรถ(Gate Barrier)นับว่าหมู่บ้าน, คอนโดมิเนียมนั้น ฯลฯ ไม่มีความปลอดภัย ผู้อยู่อาศัยจะไม่รู้สึกปลอดภัยเลย

 

2. อำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยภายในองค์กรปิด

ไม้กั้นรถยนต์เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเข้าและออก เป็นการจัดระเบียบการสัญจร อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดการโจรกรรม และป้องกันความเสียหายจากบุคคลภายนอก หรือจะเป็นสถานที่ที่ต้องการความสะดวก และรวดเร็วในการบริการ เช่น ด่านเก็บค่าผ่านทางจำพวก Easy Pass ที่ต้องอาศัยอุปกรณ์เสริม รถยนต์ หรือทรัพย์สิน ในรถยนต์ถูกขโมยโดยการทุบกระจก เราสามารถจำแนกตัวผู้เข้า และผู้ออกจากหมู่บ้าน จากการขับรถเข้า-ออก(ตรวจบัตรสมาชิก) หรือเป็น Visitor ซึ่งต้องมีแบบฟอร์มให้เจ้าบ้านเซ็นต์ชื่อ ประทับตราซึ่งรปภ.ต้องบันทึกบัตรประชาชนตอนเข้า และคืนให้เมื่อออก และเปิดท้ายรถตรวจสอบมีกล้องวงจรปิด ทำงานร่วมกับไม้กั้นรถ บันทึกเลขทะเบียนรถได้ แม้จะถ่ายย้อนแสงไฟหน้ารถ(Baek Light Compensation Camera) 

 

 

ระบบไม้กั้นรถยนต์ (Barrier Gate System) สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง รปภ. ได้ถึง

ปีละ 300,000 บาท เพราะการใช้ไม้กั้นทาง หรือไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ สามารถลดจำนวน รปภ.ได้ เป็น

การประหยัดงบประมาณในการจ้างแรงงาน โดยใช้แขนกั้นรถยนต์ดังกล่าว เข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้

 
3. การให้บริการที่จอดรถสำหรับพนักงาน และบุคคลทั่วไป
 

จะมีเครื่องจ่ายบัตรและบันทึกเวลาเมื่อเข้าจอด ขาออกเพียงส่งบัตรให้รปภ.หรือให้เครื่องอ่านบัตรพร้อมคิดเงิ รับใบเสร็จ ตัวอย่างเช่น ที่จอดรถในโรงแรม ที่จอดรถใจกลางเมือง  การใช้ไม้กั้นรถยนต์ นำมาใช้ในการควบคุมรถเข้า-รถออก ทำให้เกิดความรวดเร็วในการเคลื่อนตัวของรถ ยานพาหนะ และทำให้ดูทันสมัย ดูมีระบบ ผู้ใช้บริการจึงเกิดความสบายใจขึ้นมากกว่าไม่มีไม้กั้นรถ เพราะการแยกรถเป็น Member (สมาชิก)และ Vistor (แขก หรือผู้มาติดต่อชั่วคราว) ดังกล่าวไปในข้อ 1. ผู้ที่เข้าออกส่วนมากจะเป็น Member ประมาณ 80 - 90% ซึ่งจะเข้า-ออกได้อย่างรวดเร็ว

 

ด้วยการทาบบัตรกับเครื่องอ่านบัตร หรือใช้เครื่องอ่านบัตรระยะไกล กับบัตรชนิดอ่านได้ไกลดังนั้น จึงเหลือรถจำนวนเล็กน้อย ที่ รปภ. ต้องใช้เวลาดำเนินการตอนเข้า-ออก จึงทำให้ใช้รปภ.น้อยลงและรปภ. จะว่างพอมีเวลาสังเกตุ ตรวจสอบรถของคนภายนอก (Visitor) นานขึ้นละเอียดรอบคอบขึ้น รวมถึง รปภ.ไม่เมื่อยล้า ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้การรักษาความปลอดภัยลดลง อนึ่งด้วยรถของสมาชิก Member ก็จะถูกลงทะเบียนบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์

 
 

 

       ระบบไม้กั้นรถยนต์ เมื่อนำมาใช้งานทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการจ้าง รปภ. เมื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนของ รปภ.ลงได้ ก็ลดค่าเก็บส่วนกลางลงได้บ้าง นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยควรมีการกำหนดวันบัตรหมดอายุ ปีละครั้ง เจ้าของบัตรต้องมาต่ออายุหรือขอบัตรใหม่ ทำให้มีรายได้ส่วนกล่างเพิ่มขึ้

 

 

4. การให้บริการสำหรับที่จอดรถในอาคาร

ตัวอย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า จะมีการอำนวยความสะดวกในการบอกจำนวนว่างที่มีในชั้นต่างๆเหนือช่องจอดรถ ซึ่งเป็นเซนเซอร์ระบบอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic) โดยจะมีไฟเตือนบ่งบอกสถานะ ส่วนการคิดค่าบริการจะขึ้นกับเจ้าของสถานที่นั้นๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเจริญของบริเวณโดยรอบสถานที่นั้น อาทิเช่น สถานที่จอดรถใจกลางเมืองหลวงตัวอย่างเช่น สีลม สยาม สุขุมวิท ที่มีพื้นที่จำกัด แต่มีความต้องการของสถานที่จอดรถสูง

ทำให้มีการคิดค่าบริการที่สูงตามไปด้วย ซึ่งต่างจากเขตชานเมือง ดังนั้นจำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการจัดระบบ  การนำระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ มาใช้เป็นการสร้างระบบการตรวจผ่านที่ดี ในการเข้า-ออกภายในสถานที่พัก เช่น คอนโดมิเนียม, อพาร์ทเม้นท์, โครงการหมู่บ้าน ฯลฯ ซึ่งนอกจากช่วยรักษาความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่ง ยังช่วยให้ผู้พักอาศัย รู้สึกคลายความกังวลต่อบุคคลภายนอก หรือมิจฉาชีพ ที่มีเจตนาไม่ดีที่จะเข้ามาในสถานที่ดังกล่าว ได้ด้วยแสดงถึงความมีมาตรฐานในระบบรักษาความปลอดภัยของสถานที่ได้

 
 
 

 
 
 

 

Creative innovation Technology Co.,Ltd. (CIT)
427/40 ซอย เยาวภา ถนนประชาราษฎร์สาย2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Tel: 02-402-9898 Fax : 0-2912-8166

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]