ไม้กั้นรถ เครื่องทาบบัตร เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ถูกมาก


ทำไมลายนิ้วมือถึงไม่เหมือนกัน


 

 


     ในช่วงแรกของการพัฒนาการของตัวอ่อน เนื้อเยื่อบริเวณนิ้วมือ ฝ่ามือ และส้นเท้าจะขยายตัวออกเป็นเนื้อเยื่อที่เรียกว่า volar pads แต่เนื้อเยื่อนี้จะหยุดการเจริญเติบโตลงในขณะที่มือและเท้ายังคงเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในที่สุด volar pads จะถูกดูดกลับเข้าไปในฝ่ามือและฝ่าเท้า กระบวนการการหดกลับนี้เองซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างผิวหนังชั้นนอก และผิวหนังชั้นใน ระยะเวลาทีใช้ในกระบวนการนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะมีลายนิ้วมือแบบบ่วง โค้งหรือก้นหอย 


     การที่ลายนิ้วมือมีรูปแบบเฉพาะในแต่ละคนเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของลายนิ้วมือ ซึ่งพบว่าตั้งแต่เริ่มมีการใช้เก็บและเปรียบเทียบลายนิ้วมือโดยใช้วิธีสมัยใหม่ ซึ่งมีมาร้อยกว่าปีแล้ว ยังไม่มีการตรวจพบว่ามีการเหมือนกันของลายนิ้วมือ อีกทั้งถ้าจะอธิบายด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ก็มีการศึกษาของ Sir Francis Galton (1892) ซึ่งได้ประมาณไว้โดยใช้การแบ่งรายละเอียดรูปแบบของลายนิ้วมือออกเป็นส่วนๆ และหาความน่าจะเป็นของการซ้ำกันของแต่ละส่วนนั้น แล้วนำความน่าจะเป็นของแต่ละส่วนมาคูณกันเพื่อหาความน่าจะเป็นทั้งหมด ได้ว่า โอกาสที่คนสองคนจะมีลายนิ้วมือเหมือนกันนั้นมีความน่าจะเป็นอยู่ที่ 1ใน 64,000ล้าน (ในขณะที่ประชากรโลกมี 6000 กว่าล้านคน) 

 

 

 

 

อ้างอิง
http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080215025846AAPa3mI
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=3ee82b99fcef3f26

 

 

Creative innovation Technology Co.,Ltd. (CIT)
427/40 ซอย เยาวภา ถนนประชาราษฎร์สาย2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Tel: 02-402-9898 Fax : 0-2912-8166

E-mail: anusorn@cit.in.th

E-mail: admin@cit.in.th