ไม้กั้นรถ เครื่องทาบบัตร เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ถูกมาก


เทคโนโลยี (Technology)


เทคโนโลยี (Technology) 

เทคโนโลยี กลายเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ ดังนั้นเราควรรู้จักคำว่าเทคโนโลยีให้มากขึ้น

 

 


เทคโนโลยี (Technology) คือ กระบวนการ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด เทคนิค เพื่อสร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ เพื่อมาใช้ในระบบงานหรือชีวิตประจำวันเพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ถึงอย่างนั้นด้วยความรวดเร็วของโลก ทำให้มีการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
 


บริษัทCreative Innovation technology จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆอย่างสูงที่สุดแบบไม่หยุดยั้ง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์  ช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายขึ้น ประหยัดเวลา และ ช่วยในการทำงาน อีกทั้งบริษัทCreative Innovation technology ใส่ใจในทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เริ่มต้น ตลอดจนหลังการขาย
 


บทบาทของเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นลำดับ เช่น การตราพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าในปี พ.ศ. 2514 และจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานแห่งชาติขึ้นในปี พ.ศ. 2522 ให้ทำหน้าที่หลักในการเผยแพร่และพัฒนาผลงานทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทต่อการพัฒนาอย่างมาก

 

ในทางเศรษฐศาสตร์มองเทคโนโลยีว่าเป็นความรู้ของมนุษย์ ณ ปัจจุบัน ดังนั้น "การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จะเกิดขึ้นเมื่อความรู้ทางเทคนิคของเราเพิ่มขึ้น"

 

 

 


เทคโนโลยี (Technology) คือ กระบวนการ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด เทคนิค เพื่อสร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ เพื่อมาใช้ในระบบงานหรือชีวิตประจำวันเพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ถึงอย่างนั้นด้วยความรวดเร็วของโลก ทำให้มีการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
 


บริษัทCreative Innovation technology จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆอย่างสูงที่สุดแบบไม่หยุดยั้ง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์  ช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายขึ้น ประหยัดเวลา และ ช่วยในการทำงาน อีกทั้งบริษัทCreative Innovation technology ใส่ใจในทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เริ่มต้น ตลอดจนหลังการขาย
 


บทบาทของเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นลำดับ เช่น การตราพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าในปี พ.ศ. 2514 และจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานแห่งชาติขึ้นในปี พ.ศ. 2522 ให้ทำหน้าที่หลักในการเผยแพร่และพัฒนาผลงานทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทต่อการพัฒนาอย่างมาก

 

ในทางเศรษฐศาสตร์มองเทคโนโลยีว่าเป็นความรู้ของมนุษย์ ณ ปัจจุบัน ดังนั้น "การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จะเกิดขึ้นเมื่อความรู้ทางเทคนิคของเราเพิ่มขึ้น"

 

Creative innovation Technology Co.,Ltd. (CIT)
427/40 ซอย เยาวภา ถนนประชาราษฎร์สาย2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Tel: 02-402-9898 Fax : 0-2912-8166

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]